Antelope Canyon งดงามด้วยธรรมชาติ

Antelope Canyon เป็นความงดงามอันเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ตั้งอยู่ รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา หุบเขาสวยงามแห่งนี้ เกิดจากการทำลายกัดเซาะอันเกิดจากฝีมือของธรรมชาติ ได้แก่การผสมผสานของ กระแสน้ำและลม ยิ่งในช่วงหน้ามรสุม กระแสน้ำอันเชี่ยวกรากได้ไหลด้วยความเร็วอย่างรุนแรง ในขณะที่ไหลผ่านก็ได้กัดเซาะหินทรายออกไปเป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดทั้งความลึกและเรียบ อีกทั้งยังทำให้รอยเส้นในลักษณะริ้วคลื่นบริเวณผิวของหิน เหมือนงานศิลป์ที่สวยงาม Antelope Canyon แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Upper Antelope Canyon และ Lower Antelope CanyonAntelopeCanyon

แต่การไปชมความสวยงามแห่งนี้ก็แลกมาด้วยความอันตราย ในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1997 นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจำนวน 7 คน , ชาวสหรัฐอเมริกา 2 คน , ชาวอังกฤษกับสวีเดนอีกประเทศละ1คน  เสียชีวิตเพราะเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมแบบฉบับพลัน ซึ่งบริเวณที่พวกเขาเสียชีวิตเป็นจุดอันตรายและเสี่ยงมากที่สุดในหุบเขาแห่งนี้ เพราะกระแสน้ำมาเร็วมากแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้ามรสุม ทำให้ในปัจจุบันต้องมีการติดตั้งระบบเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บรวมทั้งภัยอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งการจะมาเที่ยวชม จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญนำทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมกันตามลำพังโดดเด็ดขาด