อนุสาวรีย์ลินคอล์น ชายแห่งศรัทธา

เป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากประธานาธิบดี Abraham Lincoln ผู้แกะสลัก คือ Daniel Chester French และพี่น้อง Piccirilli รูปปั้นแห่งนี้ตั้งอยู่ในอนุสรณ์สถาน Lincoln Memorial   ณ National mall หรือสวนสาธารณะใจกลาง Washington dc เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา อนุสาวรีย์แห่งนี้เปิดตัวเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม ค.ศ. 1922 อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกจัดอยู่ในสถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์ ศิลปะแบบ Renaissance

Lincoln

รูปปั้นของ ประธานาธิบดี Abraham Lincoln มีขนาด 170 ตัน ประกอบไปด้วยหินอ่อนจอร์เจียสีขาวบริสุทธิ์ถึง 28 ก้อน มีความสูงจากพื้น 9.1 เมตร ถ้านับรวมกับส่วนที่เป็นเก้าอี้และที่พักเท้าแล้วก็เท่ากับ 5.8 เมตร จากแท่นมีขนาดสูง 3.4 เมตร รูปปั้นของ Abraham Lincoln จ้องมองตรงไปข้างหน้า มองต่ำลงเพียงเล็กน้อย เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญและความเคร่งขรึมซึ่งเป็นนิสัยประจำตัวของเขา เสื้อคลุมของเขาไม่ติดกระดุม มีธงชาติขนาดใหญ่ถูกประดับไว้เหนือแขนเก้าอี้ทั้ง 2  ประติมากร Daniel Chester French ใช้ความตั้งใจเป็นอย่างมาก ในการแกะสลักมือของลินคอล์น ซึ่งวางอยู่บนแขนของเก้าอี้